+45 75 33 65 05 pt@uniq.dk

DKK´S MESTERSKABSPRØVE FORÅR 2004

Vinder Pointer Fugledes Urd og Flemming Sørensen

Poul Reikart synger en mindeværdig klassiker om en rødkælk, en vipstjert, og en bly forglemmigej. Når jeg tænker tilbage på dette års udgave af Forårs-DM kunne jeg passende synge om en højspændingsmast, solskin, rapsmarker, gode hunde og en rauplugs………..en helt uforlignelig dag.

Af Flemming Sørensen

Endelig ringer vækkeuret, klokken har passeret de 05,00 og det er tid at forlade de ellers så lækre edderdun. I løbet af natten har jeg flere gange været halvvågen, er faldet i søvn igen og drømt videre om stå på fløjen når morgendagens hundeprøve er afsluttet. Nu er der ikke tid til flere drømme, jeg i klæder mig det grønne “arbejdstøj”, hælder kaffen på termokanden, læsser støvler, fløjte etc. og henter hunden ud af hundegården.
Knapt udhvilet forlader jeg det sønderjyske. Det er en dejlig morgen, råvildtet fouragerer på vintersæden, de parrings kåde harer “kører futtog” og inden motorvejen når jeg lige se den gamle fasanhane spankulere rundt på sit territorium – hvilken herlig morgen !
Kursen er sat mod Sdr. Højrup. Endnu en dag i markprøvernes tegn. Dansk Kennel Klub afholder årets mesterskabsprøve for forårets bedste hunde.
Som altid når man drejer af motorvejsafkørslen mod Svendborg, begynder man straks at skue efter sendemasterne ved Sdr. Højrup. Det er en vis forventning disse sendemasterne sender. Normal er efterårsprøverne med udgang fra Sdr. Højrup Forsamlingshus et tilløbsstykke. Velorganiserede prøver, gode terræner besat med mange agerhøns og fasaner. Nu var det imidlertid påskelørdag og det gjaldt afslutningen på forårets markprøver.

Varm velkomst
Klokken lidt over 08.00 gjaldede jagthornene udenfor Sdr. Højrup Forsamlingshus og kort efter stimlede folk sig sammen omkring prøveleder Finn Møller Jørgensen, som på vegne af Dansk Kennel Klub bød velkommen til deltagere, tilskuere og ikke mindst terrænledere. Uden hjælpere som Erik Danielsen og co. var det umuligt at gennemføre en sådan prøve. Hvor er det herligt at der findes sådanne mennesker, som uegennyttigt arbejder til gavn og glæde for jagthundesporten i Danmark. Her bliver arbejdet for sagen! Gid I også fremover vil gøre dette store arbejde, til glæde for så mange hundesportsentusiaster !
Allerede under velkomsten fornemmede man den specielle stemning der er ved de “store” prøver.
Spændingen, galgenhumoren og de spydige bemærkninger er svære at beskrive, men de er vel et udtryk dels for deltagernes spændingsniveau og for publikums forventninger til dagens ventende oplevelser.

Deltagerfeltet
Via kvalifikationsprøverne afholdt af Dansk Kennel Klub og i specialklub regi`, havde 28 engelske og ditto antal kontinentale hunde, blandt ikke mindre end 500 konkurrenter,  kvalificeret sig til start på denne prøve. Fordelingen hos de kontinentale hunde var domineret af ruhåret og korthåret hønsehunde, som stillede med henholdsvis 15 og 9 ekvipager, mens kleiner munsterlænderne havde 4 hunde til start. Hos de engelske hunde var fordelingen mere ligelig, idet der startede 9 engelske settere, 6 pointere, 5 gordon settere, 5 bretons og 3 irske settere.
Efter opråb og jagthornsmusik forsvandt de 6 seks hold, med deltagere, terrænledere, dommere og tilskuere ud i terrænerne omkring Sdr. Højrup, for kort tid efter at være klar til formiddagens afprøvninger.

Høj kvalitet – skærpet konkurrence
Det skulle hurtigt vise sig at konkurrencen hundene i mellem vil blive hård. På forhånd havde der, som altid blandt de engelske hunde, været snakket meget om favoritværdigheder. Men ingen ville udpege Favoritten. Feltet var præget af højt meriterede hunde, så der skulle ikke mange fejltrin til på de fynske jorde, før videre deltagelse var udelukket. Jeg var selv så heldig at skulle føre hund på prøven. Derfor bliver min beretning fra dagen subjektiv, men forhåbentlig ikke selvhøjtidelig !! Lad det dog være sagt med det samme, at følelserne denne dag blev sat på en vældig prøve. Jeg deltog om formiddagen på hold 2. Min hund og jeg var første par i aktion, mod den smukke irske setter Huntmann`s A.L. Skrållan. Urd opnåede i slutningen af slippet stand på en pløjemark. Jeg var noget skeptisk, men ældre og erfarne hundefolk har altid prædiket om at “…stol altid på din hund når den har stand”. Med denne formaning i baghovedet meldte jeg standen og fik af dommer Jørgen Jensen lov til at afvikle situationen. Da jeg kom frem og gav min hund rejseordre, avancerede den hårdt frem og rejste en enlig agerhøne, respekterede promte og det forløsne skud fra 9 mm revolveren afsluttede situationen. Hvilken start ! Pludselig var den fynske muld ikke mere så tung. Ret hurtigt viste det sig dog, at også andre hunde vil lege med i det skrappe selskab, således var der efter første runde positive fugletagninger til gordon setteren Åens Kalle Kluivert og den engelske setter Senja`s C. Feuda. Enkelte hunde måtte efter første slip forlade selskabet, som “De ti små kinesere på Højbroplads” svandt deltagerantallet i første runde.

2.runde. Min hund starter langs kanten på en stor vintersædsmark og på nærmest kataleptisk vis, at kaste sig rundt i stand. Der er langt ud…..Oppe i nærheden af hunden, avancerer den frem og nagler fuglene, min puls er på højde med rundetårn – jeg giver rejseordre og endnu engang rejser han præcist. Et par agerhøns forlader marken i skøn musik til skuddet fra dommerens 9 mm. Træerne er på vej i himlen…….dommeren siger fortsæt, jeg hørte på daværende tidspunkt ikke så godt, men Jørgen Jensen gentager og min hund og jeg skal fortsætte. De resterende fem minutter føltes vel nærmest som timer, ikke mindst fordi der længere fremme i terrænet var et væld af forårskåde fynske harer…..Endelig kom de forløsne ord om at kalde hundene hjem – jeg var meget glad – og lettet, da min pointer stod i snoren ved siden af mig – en fantastisk formiddag var forbi for mit vedkommende. 

2. slip gav endnu en situation til Feuda, ligesom pointeren Makeos Mai fik tællende fuglearbejde.

Frokosten
Lad det være sagt med det samme, min appetit var ikke overvældende denne påskelørdag. En hurtig sandwich og en dansk vand – med citrus, var den eneste forplejning jeg kunne konsumere. Tankerne var på de kommende timers afprøvninger. Ud fra snakken blandt de andre tilstedeværende, var niveauet på de forskellige hold virkelig højt. Mange hunde havde i løbet af formiddagens afprøvninger haft jagtbare situationer, flere hunde stod “pletfrie” og med mere end `en fugletagning. Alle var klar over at det var et skrapt felt vi skulle se over middag, nu ventede vi blot på de tre dommeres afgørelser om hvilke hunde som i 2. heat skulle konkurrerer om den endelige titel.
Ordførende dommer, kommunelæreren fra Hørup, Asger Stein, bistået af Jørgen Jensen og Jørgen Gordon Andersen, havde skåret deltagerfeltet ned til 10 hunde. At det var hård konkurrence, bevidnes af at 9 af de fortsættende hunde var i kategori 1, mens Senjas Feuda var rangeret som højeste kategori 2 hund.
Følgende 10 hunde var med i Finn Møller Jørgensens efterhånden velkendte engelske hat; B Syrach, ES Senjas Gaio, ES Borums Bonzo, P Astrups Siff, P Fugledes Urd, ES Senjas Feuda, B Midtvejs Tresor, ES Nordvestjydens Lady, P Hesselhøjs Primadonna og Senjas Taya..
Inden lodtrækningen blev foretaget, gav de enkelte dommere en kort mundtlig kritik af de fortsættende hundes præstation fra om formiddagen. Det var virkelig godt, så fik vi en klar fornemmelse af hvordan formiddagen var forløbet på de tre hold. Opsummeringen bekræftede at hundene lå meget tæt og alle havde i realiteten en vinderchance.

2.heat – en opvisning for entusiaster

Lodtrækningen havde maget det sådan at jeg skulle ud i første slip mod bretonen Tresor. En stor rapsmark lå foran os, de mange tilskuere var bag os – nu startede udskilningsløbet. Jeg turde næsten ikke tro mine egne øjne, da Urd, i bunden af marken, kaster sig rundt i stand, bretonen kommer til forfra og sekunderer smukt. Sjældent har en tur i en fynsk rapsmark været så krævende. Mange tanker for gennem hovedet på mig inden jeg når ned til Urd. En fugletagning nu og det kan blive en uforglemmelig dag – en tom stand og løbet er måske kørt……Da jeg når ned til hunden og giver rejseordre, letter der en agerhøne foran min hund, respekt, skud………yes! Jeg turde næsten ikke tænke tanken færdig, men stillede mod de mange publikummer  “Bare en af dem har en kold øl…..” 

De næste hunde på arenaen når knapt at komme i gang før der igen er stand. Denne gang er det bretonen Syrach som opnår stand et kort stykke inde i rapsmarken, villig avance, en agerhøne i luften, ro i opflugt og skud. En flot situation som udløste applaus blandt publikum.
I næste slip dyster de to settere fra kennel Senja, Feuda og Taya. Efter kort tid er Feuda ved en remise lidt fremme i marken, og som så mange gange tidligere opnår denne fantastiske setter stand, symboliseret ved Hans Jørgen Mogensens velkendte markering til dommerne. Roligt, endog meget roligt, bevæger Hans Jørgen sig ned mod sin hund. Assisteret af ordførende dommer begiver de sig i retning mod Feuda. Fremme ved hunden gives der avanceordre og som et andet projektil springer Feuda frem og rejser præcist et par agerhøns, der forskrækket flygter fra den lækre rapsmark. Feuda er efterfølgende rolig under skudafgivelse.

Indtil videre har 2.heat budt på tæt konkurrence og forventningerne bliver ikke mindre da de to næste hunde bliver kaldt frem. De to højt meriterede  Nordvestjydens Lady og Astrups Siff er næste par i kappestriden. Begge arbejder godt og ihærdigt. Lady opnår stand. Desværre svigter dressuren ved pointeren Siff, hun søger forbi den stående partner. Lady`s fugletagning glipper, men hun fortsætter i konkurrencen. Siff må derimod forlade selskabet.
De sidste to hunde i aktion var Gaio og Bonzo, I dette slip var det ikke mulighed for en fugletagning. Gaio trættes og må forlade prøven, mens Bonzo fortsætter videre til matchningen.

Matchningen
En votering blandt dommerne ville give et billede af hundenes indbyrdes stilling efter 2. heat. Blandt de mange ventende folk gik snakken flittigt og der blev vurderet på hvordan rangeringen ville være inden de endelige slag skulle foregår i de store indbydende rapsmarker. Svaret havde ordførende dommer og Asger Stein gav kritikker af 2. heat og kunne dernæst offentliggøre følgende rangering; Tresor, Bonzo, Primadonna, Taya, Feuda, Syrach, Lady og Urd. Efter denne rangering var min puls ved at være ligeså høj som Mont Blanc. Jeg var på nuværende tidspunkt vinder af prøven. Kunne de ikke bare, helt utraditionelt, vælge at stoppe….? Det skete ikke og jeg rodede rastløst i mine lommer efter et eller andet at dulme nerverne med. Da var det jeg fandt den rauplugs som efterårets danmarksmester Erik Pedersen havde givet mig inden 2.heat. Som en anden mascot skulle denne rauplugs bringe lykke under eftermiddagens afprøvninger. Den kunne ikke dulme mine nerver, det kunne derimod den “Blå Cola” jeg fik af en venlig sjæl.Tiden hvor hundene matchede mod hinanden var umådelig lang, men ualmindelig spændende. Den ene situation afløste den anden og det var god “underholdning” for publikum.

Første gang der var en røgsky fra dommernes revolver, var da den engelske setter, Senjas Taya, havde en fugletagning i slippet mod Hesselhøjs Primadonna. Taya fortsatte herefter i et “revanceopgør” mod Feuda. Taya søger på bagsiden af et læhegn, hvorefter fører Erling Clausen melder stand. Samtidig opnår Feuda stand midt på marken. Igen rejser Feuda som var det Apollo 11 på vej mod månen, et par agerhøns bringes til flugt og endnu engang må dommerne trykke på aftrækkeren til revolveren. Publikum kvitterede med spontane klapslaver. Imens afvikler dommer Jørgen Gordon en situation med Erling Clausen og Taya. Grundet dagspræstationen sættes Taya over Feuda og fortsætter i konkurrencen mod breton Syrach. Taya starter som lyn og torden opnår stand, villigt avance og viser en præcis rejsning, et par høns flygter og her er Taya`s bremselængde lige i overkanten til en finaleplads. Hun sættes som nummer tre og der er derfor kun to hunde tilbage.

Matchningen
En votering blandt dommerne ville give et billede af hundenes indbyrdes stilling efter 2. heat. Blandt de mange ventende folk gik snakken flittigt og der blev vurderet på hvordan rangeringen ville være inden de endelige slag skulle foregår i de store indbydende rapsmarker. Svaret havde ordførende dommer og Asger Stein gav kritikker af 2. heat og kunne dernæst offentliggøre følgende rangering; Tresor, Bonzo, Primadonna, Taya, Feuda, Syrach, Lady og Urd. Efter denne rangering var min puls ved at være ligeså høj som Mont Blanc. Jeg var på nuværende tidspunkt vinder af prøven. Kunne de ikke bare, helt utraditionelt, vælge at stoppe….? Det skete ikke og jeg rodede rastløst i mine lommer efter et eller andet at dulme nerverne med. Da var det jeg fandt den rauplugs som efterårets danmarksmester Erik Pedersen havde givet mig inden 2.heat. Som en anden mascot skulle denne rauplugs bringe lykke under eftermiddagens afprøvninger. Den kunne ikke dulme mine nerver, det kunne derimod den “Blå Cola” jeg fik af en venlig sjæl.Tiden hvor hundene matchede mod hinanden var umådelig lang, men ualmindelig spændende. Den ene situation afløste den anden og det var god “underholdning” for publikum.

Første gang der var en røgsky fra dommernes revolver, var da den engelske setter, Senjas Taya, havde en fugletagning i slippet mod Hesselhøjs Primadonna. Taya fortsatte herefter i et “revanceopgør” mod Feuda. Taya søger på bagsiden af et læhegn, hvorefter fører Erling Clausen melder stand. Samtidig opnår Feuda stand midt på marken. Igen rejser Feuda som var det Apollo 11 på vej mod månen, et par agerhøns bringes til flugt og endnu engang må dommerne trykke på aftrækkeren til revolveren. Publikum kvitterede med spontane klapslaver. Imens afvikler dommer Jørgen Gordon en situation med Erling Clausen og Taya. Grundet dagspræstationen sættes Taya over Feuda og fortsætter i konkurrencen mod breton Syrach. Taya starter som lyn og torden opnår stand, villigt avance og viser en præcis rejsning, et par høns flygter og her er Taya`s bremselængde lige i overkanten til en finaleplads. Hun sættes som nummer tre og der er derfor kun to hunde tilbage.

Afslutningen
Præmieoverrækkelsen bag Sdr. Højrup Forsamlingshus var afslutningen på en hård konkurrencedag. Mange velgående hunde, flotte situationer, dejlige terræner og en god sportsånd havde sat sit præg på dette års Mesterskabsprøve. Nu var der blot at vente på de afsluttende ord fra de to ordførende dommere. Også fra denne side var der kun rosende lovord at sige om dagens arrangement. Blandt de engelske hunde blev eftermiddagens præstationer afgjort på mange flotte fuglesituationer og således havde de seks placerede hunde i dagens løb formodet at opnå 19 godkendte fugletagninger. 

De afsluttende ord fra såvel dommere som prøvelederen var samtidig slutningen på dette forårs markprøver. En bedre afslutning havde jeg end ikke turde drømme om, da jeg 12 timer tidligere forlod det flade sønderjyske marskland. Turen hjem ad de fynske bakker sendte tankerne tilbage til eventyreren H.C. Andersen. De mange indtryk fra dagens begivenheder havde endnu ikke helt fæstnet sig i nethinden. Jeg repeterede gang på gang dagens forløb, der som en anden videofilm tonede frem på skærmen.
Vel hjemme igen rakte jeg i lommen efter nøglerne til entre` døren. I første omgang fandt jeg ikke et nøglesæt, men en rauplugs…… Hver gang jeg kigger på den smukke vinkarafel som var præmie, ser jeg samtidig rauplugsen og hver gang tænker jeg tilbage på en uforglemmelig påskelørdag – en sendemast og den fynske rapsmarker.

Placeringerne hos de engelske hunde blev som følger;

1.vinder med CACIT pointer Fugledes Urd, ejer og fører Flemming Sørensen

2.vinder engelsk setter Nordvestjydens Lady, ejer og fører Asger Mogensen

3.vinder engelsk setter Senjas Taya, ejer og fører Erling Clausen

4.vinder breton Syrach, ejer og fører Jan Nielsen

5.vinder engelsk setter DKBRCH Senjas Feuda, ejer og fører Hans Jørgen Mogensen

6.vinder pointer Hesselhøjs Primadonna, ejer Jens Bang, fører Tom B. Hansen